Jagdterrier
Typický zástupce plemene   Motto:
"Dlužno míti to za zázrak přírody, že jsou tu jacísi psové, mimovolně přírodou puzeni, by jezevce z díry vyháněli, zatímco jiní, jsouce přítomni, nevědí ani, co se tu děje."


Chovatelská stanice od Třívrché borovice

Chovatelské kluby:
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů
Slovenský klub chovatelů jagdteriérů

Další odkazy:
Dona z Mikušoviec
Českomoravská myslivecká jednota
Českomoravská kynologická jednota

Tyto stránky věnuji svým pejskům, kteří mi dělají radost, a všem přátelům jagdteriérů, myslivecké kynologie, přírody a všeho živého, co do přírody patří.
© PTS 20/05/2011 16:38

zrušme letní čas Seznam
MSN.ATLAS.cz RedBox