Cenová kalkulace »ProServis platná od 1. 1. 2005
Tip 1: Pro kalkulaci ceny více lokálních pracovišť s různými podúlohami proveďte kalkulaci pro každé pracoviště samostatně a pro druhé každé další nasazení podúlohy uvažujte pouze 30% výsledné ceny.
Tip 2: Cena rozšíření licence je rozdílem ceny po rozšíření a ceny dříve zakoupené licence.

V následující tabulce jsou uvedeny základní ceny licenčního oprávnění pro jednu firmu a lokální počítač. Při zakoupení více modulů platí zvýhodněné ceny se slevou 18 až 28%. Zaškrtněte prosím požadované moduly:

ÚČETNICTVÍ »ProServis

Zvýhodněná cena

Požadovaná licence

Podvojné účetnictví

6 290

 

  

Faktury přijaté

1 390

 

  

Banka

890

 

  

Pokladna

840

 

  

Faktury vydané

1 490

 

  

ÚČETNICTVÍ MINI

(10 900)

8 940

  

Zahraniční měny

1 240

 

  

Automatický styk s bankou

1 850

 

  

ÚČETNICTVÍ STANDARD

(13 990)

11 960

  

HaNIM

3 090

 

  

DHaNIM

980

 

  

  Řízení skladů a fakturace

5 290

 

  

  Prodejna

1 900

 

  

  Celní sklad

3 140

 

  

  Výroba

2 460

 

  

Skladové hospodářství celkem

(12 790)

10 800

  

Mzdy - malá org. do 5 zam.

3 900

 

  

Mzdy - malá org. do 25 zam.

6 900

 

  

Mzdy - velká org. do 50 zam.

8 900

 

  

Mzdy - velká org. do 100 zam.

12 100

 

  

Mzdy - velká org. do 200 zam.

16 900

 

  

Obecná fakturace

2 890

 

  

ÚČETNICTVÍ KOMPLET

(40 640)

29 900

  


Multiuživatelské přirážky. Prosím zvolte požadovaný počet klientů:

POČET ZPRACOVÁVANÝCH FIREM

%

Požadovaná licence

Licence pro 1 firmu

1 klient

 

Multiuživatel

2 - 5 klientů

30 

 

 

6 - 10 klientů 

33 

 

 

11 - 20 klientů

38 

 

 

21 - 99 klientů

48 

 


Multilicenční přirážky (dle počtu lokálních pracovišť) nebo síťové přirážky (dle počtu současně používaných stanic v síti LAN) a ceny uživatelského síťového prostředí (Run-Time):

POČET PRACOVIŠŤ

Požadovaná licence

Lokální zpracování

Počet pracovišť

 

Síťová verze

do 5 stanic

 

do 10 stanic

 

do 20 stanic   


Ceny jsou uvedeny bez DPH, pro software, datové nosiče a služby platí základní sazba.
Toto není objednávka - Vámi zadaná data nejsou nikam odesílána ani jinak zpravávána.