Kontaktní údaje »ProServis

Distribuce, prodej, technická podpora a informace o systému:
»ProServis-SW, s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov
DIČ: CZ60915021 IČ: 60915021
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 6448.

Zasílací adresa:
Ing. Pavel Tisovský, 507 45 Mladějov 64

802.VOX: 481 120 050    E-mail: sw@proservis.cz

Mobilní telefon: 777 662 609

Skype: Volání, pokud je status <I'm online> nebo <Skype me> Přidat do kontaktů Skype

Vzdálená podpora (TeamViewer):

Vzdálená podpora »ProServis přes internet prostřednictvím programu TeamViewer »ProServis - vzdálená podpora