Ekonomický systém »ProServis

»ProServis je integrovaný programový systém pro vedení ekonomické agendy a administrativních činností firmy. Zahrnuje veškeré prostředky k zabezpečení průkazné evidence nákladů a výnosů včetně stavu a pohybu majetku. Poskytuje informační základnu pro hospodárné řízení firmy. Veškeré operace s údaji probíhají v reálném čase a jsou komplexně provázány. Program je úspěšně nasazen v různých odvětvích včetně specializovaných účetních agentur. Celkový počet zpracovávaných firem přesáhl hranici šesti set. Předností je jednoduchá obsluha a srozumitelná kontextová nápověda. Systém je neustále aktualizován v závislosti na legislativních změnách. Je zajištěn komplexní servis přímo u zákazníka a telefonická poradenská služba "hot line". Na tvorbě programu se podíleli daňoví poradci a je ověřen a doporučen auditorem.

» Snadná cesta ke komplexnímu řízení Vaší firmy «
 · 27 let vývoje a provozních zkušeností
 · multiuživatelská (neomezený počet firem) a síťová (99 stanic) verze,
  vzdálený přístup, přenos dat mezi lokálními pracovišti
 · zkušební firma na ověření postupů nad rámec licence
 · komplexní provázanost a spolupráce subsystémů v reálném čase
 · maximální variabilita systému, možnost úpravy dodaného účetního
  rozvrhu, uživatelem definované účetní souvztažnosti
 · uživatelem definované výstupní doklady (např. faktura, prodejka)
 · státní výkazy, INTRASTAT, tvorba vlastních výkazů,
  výstupy formou grafů, sestavení plánů a jejich vyhodnocení
 · souběžné zpracování více účetních období (roků)
 · hospodářský rok (může být odlišný od kalendářního)
 · účtování v zahraničních měnách, možnost výstupů v cizích jazycích
 · zpracování DPH, KH, SH a DPH EVD včetně přiznání, elektronického podání a příkazu k úhradě
 · dálkový přenos dat s bankami
 · celní sklad, prodejna, výroba
 · možnost exportu dat do aplikací ve Windows,
  zejména do programů MS Office - Wordu a Excelu nebo MS Works
 · výstupy ve formátu HTML do MS Internet Exploreru
  nebo kompatibilních prohlížečů
 · výstupy tiskových sestav ve formátu PDF, včetně účetní závěrky formou
  jediného PDF souboru pro Obchodní rejstřík  
 · výstupy ve formátu XML (DPH, ELDP, SSZ) pro elektronické podávání 
  prostřednictvím Datových schránek, Daňového portálu ČDS nebo na 
  Portálu VREP, k šifrování a odeslání lze použít např. programy
  - PortLink
  - Alis-PVS
  - 602XML Filler
 · propojení s účetním a daňovým poradcem Účetní průvodce
  nakladatelství Sagit Ostrava
 · evidence zakázek, možnost členění na divize a střediska
 · bohatá nabídka dalších funkcí
 · prostředí MS DOS, Novell, Windows 3.x, Windows 9x,
  Windows NT, 2000, XP, Windows 7 a 8 (32bit) 
 · Windows 7, 8 a 10 (64bit) - DosBox

» Počítejte s námi! «