»ProServis založeno 28.03.1989
ekonomický software pro podvojné účetnictví

Holdingové sdružení firem »ProServis nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování účetnictví a mezd, organizační, ekonomické a daňové poradenství a dodávky kvalitního původního programového vybavení. Při tvorbě programů autoři využívají bohaté zkušenosti z praktické činnosti účetní agentury a kvalifikaci daňového poradce.

» 28 let vývoje a provozních zkušeností «

Programové vybavení »ProServis je s úspěchem nasazeno v nejrůznějších subjektech, od specializovaných účetních firem přes podniky výrobního a obchodního charakteru až po nevýrobní a rozpočtové organizace včetně církví. Programové vybavení »ProServis používají fyzické osoby stejně jako firmy s několika sty zaměstnanců.